Frank - coaching services

De meeste organisaties willen groei creëren, op alle gebieden. Dat de individuele medewerkers groeien, want dan halen ze makkelijker hun resultaten. Dat ook de teams’ groeien’ (in kwaliteit en output) en daarmee de hele organisatie.

De beste manier om te groeien is door leren in de praktijk, daarop te coachen,  direct weer toe te passen in de praktijk en dat te borgen. Op individueel niveau, team niveau en organisatie niveau.

Die coaching moet wel assertief, professioneel en goed georganiseerd zijn. En dat zijn wij, Frank [fræŋk]. Wij creëren ruimte voor maximale zelfexpressie… let’s be frank.

Frank ontzorgt organisaties bij het organiseren van hun coaching. Door het proces simpel te maken, de kwaliteit van de coaching duurzaam en grip te leveren waar nodig.

Frank [fræŋk]

Engels: honest, sincere and telling the truth, even when this might be awkward or make other people feel uncomfortable

Nederlands: vrijmoedig, direct, open

Simpel

Uw medewerker neemt contact op met Frank – wij matchen de vraag met de passende coach – de coaching vindt plaats op specifieke doelstellingen en is een afgebakend traject – we evalueren de coaching – we verzamelen de evaluaties in een overzichtelijke rapportage en koppelen terug op overkoepelende thematiek.

Simpel

Duurzaam

Iedere coaching heeft als doel een duurzame verandering.

Deelnemers gaan op verschillende manieren aan de slag met hun ontwikkeling: door de interactie in de gesprekken, gecombineerd met Action Learning. Ze werken over een langere periode in hun eigen praktijk aan hun doelen. Dit levert resultaat op, meetbaar.

Duurzaam

Grip

Met Frank heeft u grip op coaching: heldere budgetafspraken, afgebakende coachtrajecten, overzicht in de kosten en rapportage op effectiviteit.

Frank ontzorgt uw organisatie.

Grip